Mensendieck Praktijk Obdam

Waarom werkt oefentherapie zo goed?

Bukken, tillen, zitten, lopen… we doen het allemaal. Dagelijkse activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stil staan. Oefentherapie maakt u bewuster van die alledaagse verrichtingen. Door eenvoudige bewegingen die u vaak maakt te verbeteren zijn klachten al flink terug te dringen. Oefentherapie geeft u grip en controle op uw dagelijkse houdingen en bewegingen. Dankzij inzicht in uw eigen activiteiten en training die aansluit op uw levensstijl. U leert bewegen met een juiste belasting van spieren en gewrichten. En u verbetert uw houding en ontdekt een optimale manier van bewegen. Oefentherapie is in alle opzichten goed voor uw gezondheid. De oefentherapeut De oefentherapeut is een paramedicus die veel weet over houding en beweging.

Psychosomatische klachten

Veel lichamelijke klachten komen voort uit het verkeerd omgaan met stress, spanningen en ingrijpende gebeurtenissen. Mensendieck Praktijk Obdam heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten. De oefentherapeut reikt u nieuwe mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloede. De oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Hiervoor gebruiken wij verschillende ademhaling en ontspanningstechnieken.

Netwerk chronische pijn

Het Netwerk Chronische Pijn biedt een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het leven. Alle oefentherapeuten zijn intensief geschoold voor het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten volgens dit protocol. Dit maakt dat de patiënt kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg.

Slaapoefentherapie

De oefentherapeut Cesar/ Mensendieck kan u helpen van uw slaapproblemen af te komen in gemiddeld 9 behandelingen.

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:
– Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
– Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
– Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
– Cognitief gedragsmatige therapie (vlg. J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
– Gezonde coping stijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
– Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.